Aanstellingen  NIEUWS   W-officials 

Waterpoloscheidsrechters en -officials

De kringwerkgroep waterpoloscheidsrechter (KWWS) is verantwoordelijk voor de waterpoloscheidsrechterszaken binnen de kring. De belangrijkste taak is het aanstellen van de scheidsrechters bij de kringwaterpolowedstrijden. Daarvoor worden de kringwaterpoloscheidsrechters opgeleid en begeleid. De KWWS verzorgt tevens de W-functionariscursus. Bij spelregelwijzigingen worden de scheidsrechters en de verenigingen hierover ingelicht.
De werkgroep bestaat uit:

Functie Naam Telefoon E-mailadres
Voorzitter Gerard Taal 070 - 397 52 52
070 - 370 76 62
g.p.taal@minjus.nl
Gerard_Betty@wanadoo.nl
Vice-voorzitter Frank de Vreede 015 - 261 61 56 fam.de.vreede@wanadoo.nl
Secretaris Marjon Eppink 070 - 415 05 62 eppin158@planet.nl
Aan- en afschrijven Jeroen Kisters   aanstelling@district4-knzb.nl
Assistent aan- en afschrijven Frank de Vreede 015 - 261 61 56 fam.de.vreede@wanadoo.nl
Begeleiding en opleidingen Leon Trijsburg 079 - 362 52 75 leon.trijsburg@hccnet.nl
Vertegenwoordiger in DWPC Frank de Vreede
Jeroen Kisters
015 - 261 61 56
 
fam.de.vreede@wanadoo.nl
 

Opleidingen (verenigings)scheidsrechters

De KWWS verzorgt jaarlijks cursussen voor de opleiding van scheidsrechters en verenigingsscheidsrechters. De cursus duurt vier avonden en een eindtoets. De cursus voor het opleiden tot scheidsrechter is gratis. Bij voortijdige verlating van de cursus worden de gemaakts kosten in rekening gebracht. Voor het opleiden tot verenigingsscheidsrechter wordt ƒ 50,-- in rekening gebracht als bijdrage in de kosten.

Voorwaarden

Aanstelling als kringscheidsrechter

Na het met goed gevolg afleggen van de eindtoets wordt men aangesteld als scheidsrechter met de classificatie Zc. Bij de eerste competitiewedstrijden wordt men begeleid door een ervaren scheidsrechter. Na het alleen fluiten van een aantal wedstrijden wordt men, bij gebleken geschiktheid, scheidsrechter met de bevoegdheid Zb (kring scheidsrechter).

Aanstelling als verenigingsscheidsrechter

Na het met goed gevolg afleggen van de eindtoets wordt men aangesteld als scheidsrechter met de classificatie Zv (verenigingsscheidsrechter).

 Nieuws voor Scheidsrechter en W-functionaris 

Dankbriefje scheidsrechters en voorstellen vernieuwde KWWS

Klik hier voor een informatiebrief m.b.t. de KWWS.

Informatieboekje KWWS

Het 22e informatieboekje van de KWWS Haaglanden is uit. In het boekje staat informatie die je tijdens het seizoen nodig kunt hebben. Klik hier om het boekje on-line in te zien. Wilt U het boekje als Word-document opslaan, klik dan met de rechtermuisknop op: KWWS informatieboekje

Piercings

Beste scheidsrechter,

Hierbij wil ik u het volgende onder de aandacht brengen. De KWPC heeft in de vergadering van 13 januari jl. besloten dat het dragen van zichtbare piercings tijdens waterpolowedstrijden gelijk is aan het dragen van sieraden (ringen en kettingen) en daarom verboden is. Dit betekent dat alle piercings die niet onder een zwembroek, badpak of cap zitten af- of uitgedaan moeten worden tijdens de wedstrijd. Net zoals dit al gebeurd met kettingen en ringen. Piercings die dus bedekt worden door zwemkleding of caps zijn wel toegestaan. Het afdekken van zichtbare piercings met pleisters (denk aan wenkbrauwen) is niet toegestaan. Pleisters kunnen door water of tegenstanders losraken tijdens de wedstrijd en levert onnodig oponthoud en gevaar op tijdens de wedstrijd. De maatregel is genomen om de speler met piercing en zijn tegenstander te beschermen tegen letsel met alle gevolgen vandien.

Met vriendelijke groeten,

Steven de Mos
Secretaris KWPC

 Opleiding voor W-functionaris 

De KWWS organiseert op verzoek van verenigingen W-cursussen. Deze wordt gegeven als er minimaal 10 cursisten zijn opgegeven. De cursus duurt drie avonden en een examenavond. De totale kosten van de cursus wordt omgeslagen over de cursisten en door de penningmeester van de kring Den Haag doorbelast aan de vereniging(en).
Het is iedere vereniging toegestaan zelf een W-cursus te organiseren. De spelregels hiervoor zijn terug te vinden in het jaarlijkse Handboek KWPC.

Voorwaarden

Om aan de cursus te kunnen deelnemen en te functioneren als W-official moet men: