Kring commissie synchroonzwemmen (KCSZ)

De KCSZ heeft als doel het synchroonzwemmen binnen onze Kring te bevorderen. Zij is belast met alle werkzaamheden betreffende het synchroonzwemmen binnen de Kring. Zij structureert en organiseert de activiteiten op synchroonzwemgebied namens de Kring in de regio Haaglanden. De KCSZ is het aanspreekpunt voor synchroonzwemzaken voor de verenigingen.
De KCSZ organiseert kringkampioenschappen, (inter)kringwedstrijden, diplomawemmen en muziekinstuiven (of beginnerwedstrijd).
Ook verzorgt de KCSZ de opleiding en aanstelling van synchroonzwemofficials. De commissaris synchroonzwemmen treedt op namens het bestuur van de Kring voor het benoemen, bevorderen en afvoeren van synchroonzwemofficials.

Samenstelling

Functie Naam Telefoon E-mailadres
Voorzitter Mw. Th. v.d. Leden 015-3697125 cvdleden@wanadoo.nl
Secretaris Mw. G. v.d. Berg 0174-413115 vandenbergsz@kpnplanet.nl
Officialbestand Mw. M. Griffioen 070-5141214 mgriffioen@zonnet.nl
Lid Dhr. C.C. Brouwers 070-3806460 c.brouwers@bamciviel.nl