Informatie

Informatie over het synchroonzwemmen is verkrijgbaar bij  de secretaris van de Kring Commissie Synchroonzwemmen, KCSZ. Binnen de Kring Haaglanden van de KNZB zijn er bij de volgende verenigingen synchroonzwemactiviteiten.

Vereniging

Plaats

Contactpersoon

Telefoonnummer

ZV Westland Dijkglas

's-Gravenzande

mevr. L. Zwaan

070-3204988

D. S. Z.

's-Gravenhage

mevr. T. van der Leden-Zumdiek

015-3697125

W. V. Z.

Zoetermeer

mevr. M. Griffioen

070-5141214