Officials

Het beleid van de KSSC met betrekking tot officials is erop gericht, door het organiseren van cursussen, het aantal officials te vergroten en, door beoordelingen en andere ondersteuning, de kwaliteit van het officialbestand te vergroten.

Officials in de Kring Haaglanden

In Nederland vormen de officials schoonspringen van de Kring Haaglanden één van de grootste groepen. Binnen het officialbestand zijn een aantal personen al zeer lang actief en daarom geëerd met benoeming tot official van verdienste schoonspringen van de KNZB. Ook is een aantal van de oud-officials in de Kring benoemd tot ere-official schoonspringen van de KNZB.

De namen en hun bevoegdheden van (ex-)officials zijn hier opgenomen.

Cursus beoordelaar/jurysecretaris schoonspringen

De KSSC organiseert gemiddeld eens in de drie jaar een cursus beoordelaar schoonspringen en jurysecretaris (cursus 7T). Personen die interesse hebben voor een dergelijke cursus kunnen via de vereniging worden aangemeld zodat zij worden geïnformeerd zodra een cursus van start gaat. De cursus 7T bestaat uit ca. 7 cursusavonden met een praktijk middag en wordt afgesloten met een theorie en praktijk examen.

Cursus jurysecretaris schoonspringen

Indien een vereniging 4 of 5 kandidaten heeft die bereid zijn jurysecretaris schoonspringen (bevoegdheid T) te worden kan de vereniging een verzoek indienen bij de kring voor deze cursus. De cursus kost één avond en kan bij één van de deelnemers thuis worden gehouden. Van de vereniging wordt verwacht dat zij zorg draagt voor de accommodatie. De cursus T wordt op dezelfde avond afgerond met een praktijkoefening.

Bevordering naar de bevoegdheid 6 en 5

De KSSC beschouwt periodiek het gehele beoordelaars bestand aan de hand van de criteria van het schoonspring reglement. Indien een official voldoet aan de criteria (meer dan 3 jaar official en regelmatig tijdens verschillende soorten wedstrijden opgetreden als official) kan deze in aanmerking komen voor bevordering tot nationaal beoordelaar schoonspringen (6) respectievelijk toekenning van de bevoegdheid scheidsrechter schoonspringen (5). De betreffende official zal worden benaderd door de KSSC. Als zij of hij prijs stelt op bevordering wordt door de KSSC een drietal beoordelingen georganiseerd in overleg met de official. Indien de beoordelingen positief zijn zal de KSSC vervolgens zorg dragen voor de toekenning van de bevoegdheid 6 of 5.

Verenigingen kunnen ook verzoeken een official in beschouwing te nemen door de persoon aan te melden bij de KSSC.