Kring schoonspringcommissie (KSSC)

De KSSC is belast met alle werkzaamheden betreffende het schoonspringen binnen de Kring. Zij structureert en organiseert de activiteiten op schoonspringgebied namens de Kring in de regio Haaglanden, waaronder de kring schoonspringwedstrijden en de opleiding en aanstelling van schoonspringofficials.

Hiervoor is de KSSC aanspreekpunt voor schoonspringaangelegenheden voor de verenigingen. De commissaris schoonspringen treedt op namens het bestuur van de Kring voor het benoemen, bevorderen en afvoeren van schoonspring officials.

De KSSC probeert haar doelen te bereiken door het organiseren van activiteiten die een brug vormen tussen de verenigingen en de activiteiten van de KNZB. De activiteiten hebben tot doel de overstap van de lokale naar de nationale schoonspringsport beoefening te ondersteunen en te bevorderen. Hiertoe is de focus met name gericht op de beginnende- en breedtesport-schoonspringers. Deze activiteiten sluiten aan bij het schoonspringbeleid van de KNZB.

Samenstelling

Functie Naam Telefoon E-mailadres
Voorzitter Henk Delwel 06-22224683 Schoonspringen@orange.nl
Secretaris Ad Hattink-van Putten 070-3671355 AdHattink@planet.nl
Lid/Officialzaken Karel de Bruijn 010-4677145 k.debruijn@zonnet.nl