Informatie

De KSSC komt regelmatig bijeen en heeft hiervoor een vaste agenda:

 1. Opening/vaststellen agenda
 2. Evaluatie afgelopen wedstrijd(en)
 3. Voorbereiding komende wedstrijd(en)
 4. PR
 5. Officialzaken (opleiding/benoemen/bevorderen/afvoeren)
 6. Rondvraag
 7. Vaststellen nieuwe vergaderingen en sluiting

Jaarlijks is er ook een verenigingen overleg. De agenda voor het verenigingen overleg is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Programma's nieuwe seizoen
 3. Jury aangelegenheden
 4. Rondvraag
 5. Sluiting