Vacatures

Op deze pagina's zullen vacatures in het bestuur, commissies en werkgroepen van de Kring gemeld worden. Van iedere vacature zal een korte omschrijving van de werkzaamheden gegeven worden en een schatting van de hoeveelheid te besteden tijd. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de aangegeven contactpersoon of met de secretaris van de Kring.

Ook voor verenigingen bestaat er de mogelijkheid vacatures voor vrijwilligers en/of sporttechnisch kader te laten opnemen op deze pagina. In principe blijven de meldingen 3 maanden staan op deze website. Deze vacatures kunnen vergezeld van een korte omschrijving gestuurd worden naar vacatures@soulmax.nl.

Vacatures binnen de Kring Haaglanden

Binnen het Kringbestuur en commissies en werkgroepen zijn momenteel de onderstaande vacatures. Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die interesse zou kunnen hebben, meld dit dan bij de secretaris van het kringbestuur of bij de genoemde contactpersoon.
Alle functies binnen de Kring zijn onbezoldigd. Wel zullen in redelijkheid gemaakte onkosten, een en ander in overleg met de penningmeester van de Kring, worden vergoed.

Vacatures in het kringbestuur

Commissaris PR-zaken (20/10/03)

Taak

De commissaris PR-zaken is lid van het bestuur van de Kring Haaglanden. Hij zorgt voor de opzet en invulling van de communicatie met de verenigingen in de Kring. Daarnaast is hij in algemene zin verantwoordelijk voor het profileren van de zwemsport in de Kring en stuurt en ondersteunt de commissies en werkgroepen in hun PR activiteiten. Hij is verder verantwoordelijk voor de inhoud van het Kring Magazine en de opzet en inhoud van de website van de Kring.

Tijdbesteding

Als bestuurslid woont hij de maandelijkse bestuursvergaderingen bij. Daarnaast zal hij naar behoefte vergaderingen van commissies en werkgroepen (gedeeltelijk) bijwonen om hen te adviseren in PR-zaken. Verder overlegt hij zonodig met de webmaster en webredacteur over de opzet en invulling van de kring website.

De gemiddelde tijdbesteding zal ongeveer een avond per week bedragen.

Contact

Voor meer informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met Koos Blokland, voorzitter, of Steven Matthijssen, secretaris van de Kring.

Overige vacatures in de Kring

Webredacteur (20/10/03)

Taak

Samen met de commissaris PR-zaken (ook vacant) en de webmaster vormt de web­redacteur de redactie van de website. De webredacteur is verantwoordelijk voor de redactionele kant van de te publiceren webpagina’s. In overleg met de commissaris PR-zaken besluit hij over het publiceren van aangeboden teksten. Tevens zorgt hij voor het (laten) herzien en verwijderen van reeds gepubliceerde pagina’s. Goede kennis van de Nederlandse taal en enige taalvaardigheid zijn een vereiste voor deze functie.

Tijdbesteding

De webredacteur overlegt regelmatig met de commissaris PR-zaken en met de webmaster over nieuwe, te publiceren webpagina’s. Naar verwachting zal dit ongeveer een avond per twee weken kosten.

Contact

Voor meer informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met Koos Blokland, voorzitter. Kandidaten voor deze functie kunnen zich melden bij de secretaris van de Kring.