De Kring Haaglanden

Het kringbestuur bestaat uit natuurlijke personen die lid zijn van leden (verenigingen) van de Kring Haaglanden. Deze bestuursleden worden conform de statuten door de leden gekozen. De huidige samenstelling van het kringbestuur zoals hieronder is weergegeven is laatselijk gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van de Kring op 13 april 2005.

Kringbestuur

Functie Naam Telefoon E-mailadres
Voorzitter* Koos Blokland 070-3589559
071-5266751
voorzitter@soulmax.nl
Vice-voorzitter
  verenigingszaken*
Gerard Taal 070-3975252
070-3707662
Gerard_Betty@wanadoo.nl
Secretaris* Steven Matthijssen 071-5720829 secretaris@soulmax.nl
Penningmeester* Henk Delwel 06-22224683 penningmeester@soulmax.nl
Wedstrijdwemmen Jan Jansen 079-3163272 jarijans@wanadoo.nl
Waterpolo      
Synchroonzwemmen Therese van der Leden-Zumdiek 015-3697125 cvdleden@wanadoo.nl
Schoonspringen Henk Delwel 06-22224683 penningmeester@soulmax.nl
Opleidingen Gerard Taal 070-3975252
070-3707662
g.p.taal@minjus.nl

*Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester.