Nieuws en mededelingen

Deze pagina is bedoeld voor de publicatie van algemene mededelingen en actuele informatie. Sporttak specifieke mededelingen (programma's, uitslagen, standen, etc.) zijn te vinden op de pagina's van de betreffende sporttak.

Actuele zaken

Datum Item
13 mei 2007 Ziekte Hans Feis

Vrijdag 11 mei j.l. heeft Hans Feis bericht gekregen van zijn specialisten dat de operatie in verband met een tumor in zijn hoofd is geslaagd en het euvel in principe is verholpen. UIt voorzorg voor later moet hij echter de komende weken toch nog therapie krijgen om zeker te weten dat al het onheil is verholpen. Hij wil iedereen en met name het Kringbestuur bedanken voor de zeer vele blijken van medeleven, bloemen, kaarten en dergelijke die hij tijdens zijn ziekte heeft ontvangen. Het is hem onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken en doet het daarom op deze manier. Hij hoopt over enkele weken weer zodanig te zijn hersteld, dat hij zijn normale leven weer kan oppakken en het contact met U allen kan hernieuwen.