Kring Magazines

Kring Magazine

Al sinds geruime tijd verscheen er geen Kringblad meer. Mededelingen van actuele zaken geschiedt nu voor veruit het grootste deel per E-mail en website. Toch bleef er een leemte. In die elektronische communicatie is er eigenlijk geen ruimte voor algemene informatie over het zwemmen in al zijn facetten, discussies en opiniërende stukken. 

Nieuwe start

Na het uitbrengen van een proefnummer rondom de kerstdagen van 2002, om daarmee de mening van de lezers te peilen, heeft het bestuur besloten een nieuw blad uit te gaan geven dat in de bovengenoemde leemte moet gaan voorzien. Het eerste nummer van de eerste jaargang van het Kring Magazine is net verschenen. Het is vooralsnog de bedoeling dat dit blad driemaal per jaar gaat verschijnen: aan het begin van het sportseizoen (september), halverwege het seizoen (rondom de kerstdagen) en aan het einde van het seizoen (juni). Het (schijnbaar) grote gat tussen kerst en juni wordt gevuld met (de stukken voor) de Algemene Ledenvergadering, zodat straks vier maal per jaar een communicatiemoment is over algemene zaken met betrekking tot de Kring. 

Grote reikwijdte

In het Kring Magazine is ruimte voor informatie voor een groter, algemeen zwemmen minnend publiek, waarbij rekening gehouden moet worden dat het blad ook buiten de Kring verschijnt en gelezen wordt. Ook voor advertenties, commercieel en niet-commercieel (verenigingen) is in beperkte mate ook mogelijk.

Het Kring Magazine verschijnt in een oplage van 450 exemplaren. Het blad wordt verstuurd naar alle zwemverenigingen in de Kring Haaglanden (regio Haaglanden), officials in alle takken van de zwemsport en overige belangstellenden voor het zwemmen in de Kring. 

Voor een online-versie van het Kring Magazine klikt u op de 'Documentatie'-link rechtsboven.

Kopij, abonnementen en advertenties

Kopij kan gestuurd worden naar KMredactie@soulmax.nl of naar de secretaris van de Kring Haaglanden, Valkenburgseweg 35, 2331 AA  LEIDEN. Ook voor eventuele vragen over extra abonnementen, advertenties en overige  zaken betreffende het Kring Magazine kunt u hier terecht.