De Kring Haaglanden


De Kring Haaglanden van de Koninklijke Nederlands Zwembond (KNZB) is een orgaan van de KNZB en vertegenwoordigt haar in regionale zaken in de westelijke Randstad. Het kringbestuur
1. bevordert het zwemmen binnen haar verzorgingsgebied. Ze stimuleert daartoe de contacten de verenigingen en licht hen voor;
2. stimuleert het zwemmen in het algemeen, maar in het bijzonder het leszwemmen en zwemsportactiviteiten;
3. organiseert zwemsportactiviteiten waaronder kringwedstrijden en competities en kringkampioenschappen;
4. verzorgt opleidingen voor kaderfuncties binnen de verenigingen en officials in de sport;
5. informeert het bestuur van de KNZB en adviseert haar zonodig.

Vergaderingen

Het voltallige kringbestuur vergadert ongeveer tien maal per jaar. Tijdens de zomervakantie en in de maand december vergadert zonodig alleen het dagelijksbestuur.

Vergaderdata

Voor vergaderdata zie: Algemeen/Bestuur/Vergadering

Verslagen

Korte verslagen van het besprokene in de bestuursvergaderingen zullen op de website worden gepubliceerd. Deze kunnen teruggevonden worden onder: Algemeen/Bestuur/Vergadering.